Welkom bij de dienst Orthopedie & Traumatologie van het Jan Palfijn ziekenhuis in Merksem.

Polscyste

POLSCYSTE

Wat is een polscyste?

Een polscyste is een omkapselde holte, die gevuld is met gele geleiachtige stof.

De cyste ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt meestal aan de rugzijde, soms ook aan de binnenkant van de pols voor. De cysten zijn steeds goedaardig.

Wat zijn de oorzaken?

In de meeste gevallen is een directe oorzaak voor het ontstaan van een polscyste onduidelijk. Soms is er een trauma van de pols in de voorgeschiedenis (fractuur, ernstige kneuzing).

Bepaalde mensen zijn gevoeliger om cyste te ontwikkelen, een onderliggende oorzaak zou dan kunnen gelegen zijn in en structurele afwijking van de cellen die het kapsel vormen.

Het lijkt dan op het uitstulpen van een binnenband van een fiets op de plaats waar er een verzwakking is opgetreden. Vervolgens gaat het gewrichtsvocht, een dikke visceuze vloeistof, via deze verzwakking uitvloeien en een collectie vormen, de cyste. Een soort ventiel systeem zorgt er vaak voor dat de vloeistof naar de cyste vloeit maar niet meer terugkeert naar het gewricht. Op deze manier kan de cyste groter worden en meer hinder veroorzaken.

Symptomen

Een cyste aan de handrug, manifesteert zich als een zichtbare en/of voelbare massa die soms relatief acuut kan ontstaan.

Initieel kan er pijn ontstaan na of tijdens bepaalde bewegingen, op dat ogenblik is de cyste nog niet zichtbaar. Opvallend is dat de cyste in volume kan variëren, ze wordt soms groter na langdurige inspanningen en neemt af in volume na een rustperiode.

Bij een cyste aan de onderzijde van de pols kan er zich soms een druk ontwikkelen op de onderliggende zenuw of bloedvat waardoor er symptomen ontstaan (tintelingen in de vingers).

Pijn, bewegingsbeperking, krachtsverlies en esthetische hinder zijn de voornaamste klachten.

Behandeling

Welke behandeling voor u het meest aangewezen is zal afhangen van de grootte van de cyste, de functionele hinder en uw medische voorgeschiedenis.

De niet chirurgische behandeling.

Soms kan het puncteren (leegzuigen) van de cyste en het inspuiten van een ontstekingsremmend product voldoende zijn. Meestal komt de cyste echter terug.

De chirurgische behandeling.

Op een bepaald moment wordt de cyste zo groot dat ze functionele hinder begint te geven en er ook meer pijn ontstaat. Ook is het mogelijk dat er een compressie van de zenuw optreedt die erg hinderlijk wordt.

Op dat moment is het aangewezen om de cyste chirurgisch te verwijderen. Bij deze ingreep wordt een kleine insnede gemaakt over de cyste, deze wordt vervolgens vrijgemaakt en volledig verwijderd. Het is belangrijk om ze volledig te verwijderen, samen met het steeltje dat naar en in het onderliggende kapsel loopt. Een klein deel van het kapsel wordt mee verwijderd.

Complicaties

Zoals bij elke andere chirurgische ingreep kunnen ook bij het verwijderen van een polscyste complicaties optreden, ondanks het feit dat er vele voorzorgsmaatregels getroffen worden.

Bij elke operatie kunnen complicaties zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing, infectie en weefselversterf voorkomen.

Na het verwijderen van de cyste kan er toch een recidief optreden.

Er kunnen door de ligging van de cyste vergroeiingen ontstaan op het litteken en de pezen. De kans hierop is echter klein.

Nabehandeling

Na de ingreep wordt de pols gespalkt voor 10 dagen.

Het is verstandig dat u de eerste dagen de arm in een draagdoek houdt en de vingers goed beweegt. In het begin gaat dit wat moeizaam maar na enkele dagen gaat dat al veel beter.

Na 10 dagen wordt de gipsspalk verwijderd.

U moet de plaats van insnede droog houden tot de hechtingen na 12 dagen verwijderd worden. De pols mag dan wel bewogen worden samen met de vingers.

De arts zal beslissen of kinesitherapie noodzakelijk is voor u.

Over het algemeen zult u na de operatie weinig pijn hebben. Indien noodzakelijk mag u een pijnstillend medicament nemen.

U moet er rekening mee houden dat het normaal is dat u in het begin last hebt van krachtsverlies en stijfheid van de pols. Het kan zeker zes weken duren voordat stevig vastgrijpen geen last meer geeft en de pols volledig mobiel is. Het litteken heeft zelfs drie maanden nodig om soepel te worden.

Wat u ook nog moet weten

Mochten uw vingers de dag van de operatie of de dag erna blauw en koud worden of krijgt u veel meer pijn, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst Spoedgevallen.