Welkom bij de dienst Orthopedie & Traumatologie van het Jan Palfijn ziekenhuis in Merksem.

ARTHROSCOPIE VAN DE SCHOUDER

ARTHROSCOPIE VAN DE SCHOUDER

Wat is een arthroscopie van de schouder?

Een arthroscopie is een kijkoperatie van een gewricht. Via een aantal kleine puntvormige gaatjes wordt met een lens in de schouder gekeken. Via een TV monitor wordt de ingreep gevolgd.

Artroscopisch kunnen bepaalde letsels precies bepaald worden. Bepaalde aandoeningen kunnen met een arthroscopie eveneens behandeld worden.

Een kijkoperatie is minder ingrijpend dan een open ingreep, waardoor deze minder pijnlijk is en het herstel vlotter kan verlopen. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving.

Wat gebeurt er na de ingreep?

Na de ingreep kan de schouder fel gezwollen zijn. Dit is normaal, en de zwelling zal na enkele dagen volledig verdwenen zijn.

Langs de incisie kan wat vocht ontsnappen, hetgeen eveneens normaal is.

Indien er door de anesthesist een bijkomende regionale verdoving is toegediend om de pijn na de ingreep te verminderen kan de schouder "verlamd" aanvoelen. Dit is tijdelijk en na een 12-tal uren zal het gevoel in de arm opnieuw normaal zijn.

Wat mag u doen na de ingreep?

U krijgt een schouderondersteunend verband of een draagdoek. Afhankelijk van de instructies die door uw arts na de ingreep zullen gegeven worden mag u dat verband af en toe aflaten.

De eerste dag na de operatie mag er al gependeld worden: driemaal daags 10 minuten oefenen helpt om het gewricht terug soepel te maken en verstijving tegen te gaan. U dient trage slinger- en rotatiebewegingen uit te voeren en de romp steeds meer en meer naar voor te buigen.

U krijgt een voorschrift voor kinesitherapie mee naar huis. Een paar dagen na de ingreep zal er gestart worden met pijnstillende en mobiliserende therapie. Fietsen en autorijden zijn verboden tot na de controle raadpleging. Activiteiten boven schouderhoogte en werpbewegingen worden de eerste weken niet toegestaan. Kracht zetten is de eerste weken ook niet aanbevolen.

Iedere arthroscopie blijft echter uniek, zodat het tempo van de revalidatie per patiënt anders is.

Heb ik veel pijn?

Meestal valt de pijn na een arthroscopie goed mee. Bij ontslag kan er pijnstillende medicatie meegegeven worden. Om de pijn te verzachten en de zwelling te verminderen kan u ijs op de schouder leggen. Deze koudetherapie is toegestaan gedurende 15-20 minuten elke 2 uur. Koudetherapie is steeds nodig na de oefeningen, tot weken na de ingreep.

Indien de pijn ernstig blijft na deze maatregelen dient u contact op te nemen met uw arts.

Het verband en de wonde

Na de operatie krijgt u een groot absorberend verband om het vocht dat nog uit de wonde ontsnapt op te vangen.

Bij ontslag zal dit door kleine pleisters vervangen worden. Pleisters blijven aangewezen tot de huisarts de hechtingen verwijderd heeft, ongeveer 10 dagen na de ingreep.

De littekens zijn klein. Soms zijn de littekens pijnlijk of bestaat er een blauwe plek. Deze ongemakken zijn echter tijdelijk en verdwijnen spontaan

Hoe moet ik mij verder verzorgen?

De draagdoek mag dagelijks afgedaan worden om u te wassen. Indien u het verband droog kan houden mag u douchen. Een bad mag niet tot 2 dagen nadat de hechtingen verwijderd zijn.

Wanneer kom ik op controle?

De hechtingen worden na 10 dagen verwijderd door uw huisarts. De controle raadpleging op de dienst orthopedie wordt met u afgesproken bij het ontslag uit het ziekenhuis.

Wanneer moet ik mij zorgen maken?

Indien u enkele dagen na de operatie koorts heeft en uw schouder sterk gezwollen en rood is dient u vroeger contact op te nemen met uw chirurg of huisarts.

Extra informatie wordt U via een website aangeboden door de schouder en elleboogchirurgen die lid zijn van de FLESSS (Flemish Elbow and Shoulder Surgeons Society) op www.flesss.be